Adgangskontrol: Offline vs. online

Adgangskontrol er et bredt begreb, der omfatter adgang til bygninger og andre lukkede rum. Der findes to typer adgangskontrol: offline og online. Offline adgangskontrolsystemer har ikke brug for noget kommunikationskabel mellem døren og pc’en, men de kræver en ekspertvagt til at bære oplysninger ud til hver enkelt dør. Online adgangskontrolsystemer eliminerer dette krav, fordi ændringerne kan foretages på en pc uden at kræve et besøg på stedet af en person med kendskab til programmering eller tastaturer til hver enkelt dør. Fordelen ved offlineadgang er, at det er billigere end et onlinesystem, mens ulempen er, at der vil være løbende omkostninger forbundet med at få oplysninger ud til dørene og selv hente logfiler.

Hvad er adgangskontrol

Adgangskontrol er et bredt begreb, der dækker adgang til bygninger og andre lukkede rum. Der findes to typer adgangskontrol: offline og online. Offline-adgangskontrolsystemer har ikke brug for et kommunikationskabel mellem døren og pc’en, men de kræver en ekspertvagt, der skal bære oplysninger ud til hver enkelt dør. Online adgangskontrolsystemer eliminerer dette krav, fordi ændringer kan foretages på en pc uden at kræve et besøg på stedet af en person med kendskab til programmering eller tastaturer til hver enkelt dør. Fordelen ved onlineadgang er, at det er mere effektivt end offlineadgang, mens ulempen er, at der vil være løbende omkostninger forbundet med at få oplysninger ud til dørene og hente logfiler.

Offline vs. online

Offline adgangskontrolsystemer har to hovedfordele: De er billigere at opsætte end online-systemer, og ændringer kræver ikke et kommunikationskabel mellem døren og pc’en. En stor ulempe er dog, at en person skal bære oplysninger ud til hver enkelt dør for at foretage ændringer. Derudover skal du hente logfiler manuelt. Online adgangskontrolsystemer har flere fordele i forhold til offline adgangskontrol. For det første kan der foretages ændringer uden at have en ekspert på stedet – det gør det mere effektivt og reducerer omkostningerne. For det andet er onlineadgang ikke afhængig af fysiske kabler mellem døre og pc’er; det betyder, at du kan tilføje eller ændre døre uden at bekymre dig om, hvorvidt der er et kompatibelt kabel til rådighed. Endelig er alle data (herunder logfiler) gemt centralt og tilgængelige fra enhver adgangsenhed.

Sådan opstiller du offline adgangskontrol for dine medarbejdere

Offline adgangskontrolsystemer er billigere at opsætte og kræver ikke et kommunikationskabel mellem døren og pc’en. For at opsætte et offline adgangskontrolsystem skal du bruge

– En pc med internetadgang

– En dørcontroller til hver dør, du vil sikre

– Dørlæsere (f.eks. tastaturer) eller programmeringsenheder

Installer først dørcontrolleren på din computer efter producentens anvisninger. Sørg for at tilslutte den til internettet, så den kan modtage opdateringer. For det andet skal du indtaste brugeroplysninger i softwaren ved hjælp af enten en foruddefineret skabelon eller ved at oprette brugerdefinerede profiler for hver enkelt medarbejder. For det tredje skal du fastgøre læsere eller programmeringsenheder til hver dør og teste dem i henhold til producentens anvisninger Endelig skal du udskrive adgangskort til hver enkelt medarbejder.

Adgangskortene kan programmeres ved hjælp af en computer eller en håndholdt programmeringsenhed, som fås hos de fleste leverandører af adgangskontrolsystemer. Hvis du vil programmere adgangskortet ved hjælp af en computer, skal du blot sætte det ind i en adgangslæser, der er tilsluttet din pc, og følge instruktionerne på skærmen for at oprette nye adgangsprofiler. Hvis du vil programmere adgangskortet med en håndholdt programmeringsenhed, skal du holde to knapper nede samtidig, indtil du hører tre biplyde efterfulgt af “administrator”. Herfra skal du vælge en af mulighederne (tilføj profil eller slet profil). Følg anvisningerne for at tilføje/slette profiler, før du vælger gem, når du er færdig. Gentag denne proces for hver dørs læsere, hvis det er nødvendigt.